Databeskyttelsespolitik Dansk Boghandel:

Ansvarlig for databehandling:

Liesegang GmbH

Stadtweg 22

24837 Schleswig

Autoriserede repræsentanter: Christian Liesegang & Axel Böhringer

Ansvarlig for databeskyttelse: Sabine Oppermann

Kontakt: datenschutz@liesegang.sh

Vi, Liesegang GmbH, tager beskyttelsen af ​​dine personoplysninger alvorligt og overholder reglerne i databeskyttelseslove. De personoplysninger, der anmodes om på disse sider, inkluderer dit navn, kontaktoplysninger og oplysninger om fakturering og behandling af din ordre.

Vi gemmer og bruger kun dine personoplysninger, for så vidt dette er nødvendigt for kontraktbehandling, serviceydelse og fakturering. Dit besøg på vores websted www.dansk-boghandel.de logges automatisk.

Du kan til enhver tid anmode om dine lagrede data via e-mail på: info@dansk-boghandel.dk. Hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte os.

Generel

Dine personoplysninger (f.eks. Titel, navn, adresse, e -mail -adresse, telefonnummer, bankoplysninger, kreditkortnummer) vil kun blive behandlet af os i overensstemmelse med bestemmelserne i tysk databeskyttelseslovgivning og EU -databeskyttelsesloven ( EU). De følgende regler informerer dig om typen, omfanget og formålet med indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Denne databeskyttelseserklæring gælder kun for vores websted. Hvis du videresendes til andre sider via links på vores sider, bedes du informere dig selv der om den respektive håndtering af dine data.

Databehandling for at opfylde kontrakten

(1) Formålet med behandlingen

Dine personlige data, som du giver os under bestillingsprocessen, er forpligtet til at indgå en kontrakt med os. Du er ikke forpligtet til at oplyse dine personoplysninger. Vi kan dog ikke sende dig varerne uden at oplyse din adresse. For nogle betalingsmetoder har vi brug for de nødvendige betalingsdata for at kunne videregive dem til en betalingstjenesteudbyder bestilt af os. Behandlingen af ​​dine data, der er indtastet i bestillingsprocessen, udføres derfor med henblik på opfyldelse af kontrakten.

Hvis du sender os en forespørgsel via e-mail, ved hjælp af en kontaktformular osv. Inden aftalens indgåelse, behandler vi de modtagne data på denne måde for at udføre førkontraktuelle foranstaltninger og f.eks. Besvare dine spørgsmål om vores produkter .

(2) Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

(3) Modtagerkategorier

Betalingstjenesteudbydere, forsendelsesudbydere, hostingudbydere, om nødvendigt merchandise management system, om nødvendigt leverandører (dropshipping).

(4) Opbevaringsperiode

Vi gemmer de data, der er nødvendige for at behandle kontrakten, indtil den lovpligtige garanti og, hvis det er relevant, kontraktlige garantiperioder er udløbet.

Vi gemmer de data, der kræves af handels- og skattelovgivningen i de perioder, der er angivet ved lov, normalt ti år (jf. § 257 HGB, § 148 AO).

De data, der behandles for at gennemføre foranstaltninger før kontrakt, slettes, så snart foranstaltningerne er blevet gennemført, og en kontrakt klart ikke er indgået.

Vores legitime interesse er den offentlige udveksling af brugermeninger om bestemte emner og produkter. Publikationen tjener blandt andet til gennemsigtighed og meningsdannelse. Din interesse for databeskyttelse bevares, fordi du kan offentliggøre din kommentar under et pseudonym.

Information om cookies

Formål med behandlingen

(1) Teknisk nødvendige cookies bruges på dette websted. Disse er små tekstfiler, der gemmes i eller af din internetbrowser på dit computersystem. Disse cookies gør det f.eks. Muligt at placere flere produkter i en indkøbskurv.

(2) Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR.

(3) Berettiget interesse

Vores legitime interesse er funktionaliteten af ​​vores websted. De brugerdata, der indsamles ved teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler. Dette sikrer din interesse i databeskyttelse.

(4) Opbevaringsperiode

De teknisk nødvendige cookies slettes normalt, når browseren lukkes. Permanent lagrede cookies har forskellige levetider fra få minutter til flere år.

(5) Ret til indsigelse

Hvis du ikke ønsker, at disse cookies skal gemmes, skal du deaktivere accept af disse cookies i din internetbrowser. Dette kan dog begrænse funktionaliteten af ​​vores websted. Du kan også slette permanent gemte cookies når som helst via din browser.

Nyhedsbrev

(1) Formålet med behandlingen

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, vil din e -mail -adresse blive brugt til reklameformål, dvs. i forbindelse med nyhedsbrevet vil vi især informere dig om produkter fra vores sortiment. Til statistiske formål, VI vurdere hvilke links der klikkes på i nyhedsbrevet. Vi kan ikke fortælle, hvilken bestemt person der klikker. Du har givet følgende samtykke separat eller, hvis det er relevant, udtrykkeligt under bestillingsprocessen: Tilmeld dig nyhedsbrevet.

(2) Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

(3) Modtagerkategorier

muligvis nyhedsbrevsudbyder

(4) Opbevaringsperiode

Din e-mail-adresse gemmes kun i den periode, hvor du ønsker at registrere nyhedsbrevet.

(5) Fortrydelsesret

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde dig ved hjælp af afmeldingslinket i nyhedsbrevet.

Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den ansvarlige:

1. Ret til information

Du kan anmode den ansvarlige om bekræftelse af, om vi behandler personoplysninger vedrørende dig.

Hvis dette er tilfældet, kan du anmode om følgende oplysninger fra den ansvarlige person:

(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles

(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles

(3) modtagerne eller kategorierne af modtagere, som personoplysningerne vedrørende dig er blevet videregivet eller stadig videregives til

(4) den planlagte varighed af opbevaring af dine personoplysninger eller, hvis der ikke foreligger specifikke oplysninger, kriterier til bestemmelse af lagringens varighed

(5) eksistensen af ​​en ret til at rette eller slette dine personoplysninger, en ret til at begrænse behandlingen af ​​den ansvarlige person eller en ret til at gøre indsigelse mod denne behandling;

(6) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

(7) alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede

(8) Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4 GDPR og - i hvert fald i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede .

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt de personoplysninger, der vedrører dig, overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du anmode om at blive informeret om de relevante garantier i henhold til art. 46 GDPR i forbindelse med transmissionen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til korrektion og / eller fuldførelse over for den ansvarlige, hvis de behandlede personoplysninger om dig er forkerte eller ufuldstændige. Den ansvarlige skal foretage rettelsen med det samme.

3. Ret til begrænsning af behandlingen

Under følgende betingelser kan du anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger:

(1) hvis du bestrider rigtigheden af ​​de personoplysninger, der vedrører dig i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne;

(2) behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette personoplysningerne og i stedet anmoder om, at brugen af ​​personoplysningerne begrænses;

(3) den ansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men du har brug for dem til at gøre gældende, udøve eller forsvare juridiske krav, eller

(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det endnu ikke er blevet fastslået, om de ansvarlige personers legitime årsager opvejer dine årsager.

Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er blevet begrænset, må disse data - bortset fra opbevaring - kun bruges med dit samtykke eller med det formål at gøre gældende, udøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller for grunde af vigtig offentlig interesse behandlet af Unionen eller en medlemsstat.

Hvis behandlingsbegrænsningen er blevet begrænset i henhold til ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den ansvarlige person, inden begrænsningen ophæves.

4. Ret til annullering

a) Forpligtelse til at slette

Du kan anmode den ansvarlige om straks at slette de personoplysninger, der vedrører dig, og den ansvarlige er forpligtet til straks at slette disse data, hvis en af følgende grunde gælder:

(1) De personoplysninger, der vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

(2) Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.

(3) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, og der er ingen overordnede legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR.

(4) Personoplysningerne vedrørende dig er blevet behandlet ulovligt.

(5) Sletning af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU -lovgivningen eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt.

(6) De personoplysninger, der vedrører dig, blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, GDPR.

b) Oplysninger til tredjemand

Hvis den ansvarlige har offentliggjort de personoplysninger, der vedrører dig, og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal han træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at tage hensyn til tilgængelig teknologi og implementeringsomkostninger , for at gøre den person, der er ansvarlig for den databehandling, der behandler personoplysningerne, at du som den registrerede har bedt dem om at slette alle links til disse personoplysninger eller kopier eller replikationer af disse personoplysninger.

c) Undtagelser

5. Retten til sletning findes ikke, hvis behandling er nødvendig

(1) at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed

(2) At opfylde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til Unionens lovgivning eller i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave, der er i almen interesse eller under udøvelse af offentlig myndighed, som er overført til den ansvarlige blev;

(3) af hensyn til offentlig interesse på området for folkesundhed i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h og i samt artikel 9, stk. 3, GDPR;

(4) til arkiveringsformål af almen interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med art. 89, stk. 1, GDPR, for så vidt som den ret, der er nævnt i afsnit a) sandsynligvis vil realisere målene for denne behandling umulig eller alvorligt forringer den, eller

(5) til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

6. Ret til at blive informeret

Hvis du har hævdet retten til korrektion, sletning eller begrænsning af behandling mod den ansvarlige, er den ansvarlige forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne vedrørende dig er blevet videregivet til, om denne rettelse eller sletning af dataene eller begrænsning af behandlingen , medmindre dette viser sig at være umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.

Du har ret over for den ansvarlige til at blive informeret om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet til den ansvarlige, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig person uden hindring fra den ansvarlige person, som personoplysningerne blev givet til, forudsat at

(1) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a) GDPR eller på en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR og

(2) behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer.

Ved udøvelsen af ​​denne ret har du også ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, sendt direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt. Dette må ikke forringe andre menneskers friheder og rettigheder.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ​​en opgave, der er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af offentlig myndighed, der er overført til den ansvarlige.

7. Ret til indsigelse

Du har af grunde, der skyldes din særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger, som er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. e eller f GDPR; dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

Den ansvarlige behandler ikke længere de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre han kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis de personoplysninger, der vedrører dig, behandles for at drive direkte mail, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​de personoplysninger, der vedrører dig med henblik på sådan reklame; dette gælder også profilering, for så vidt det er forbundet med sådan direkte reklame.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil personoplysninger vedrørende dig ikke længere blive behandlet til disse formål.

I forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester - uanset direktiv 2002/58 / EF - har du mulighed for at udøve din indsigelsesret ved hjælp af automatiserede processer, der anvender tekniske specifikationer.

8. Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​den behandling, der udføres på grundlag af dit samtykke indtil tilbagetrækningspunktet.

9. Automatiseret afgørelse i enkeltsager inklusive profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - som har juridiske virkninger for dig, eller som i væsentlig grad påvirker dig på en lignende måde. Dette gælder ikke, når beslutningen træffes

(1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige person,

(2) er tilladt på grundlag af lovbestemmelser i Unionen eller i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, og disse lovbestemmelser indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder samt dine legitime interesser eller

(3) finder sted med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a eller g, finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder og friheder og din legitime interesser.

Med hensyn til de sager, der er nævnt i (1) og (3), skal den ansvarlige træffe passende foranstaltninger for at beskytte rettighederne og frihederne og dine legitime interesser, herunder i det mindste retten til at opnå intervention fra en persons side ansvarlige, til at udtrykke deres eget synspunkt og hørt om at anfægte beslutningen.

10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i medlemsstaten på dit bopæl, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af ​​dine personoplysninger er imod, overtræder GDPR.

Tilsynsmyndigheden, hvortil klagen blev indsendt, informerer klageren om klagens status og resultater, herunder muligheden for et retsmiddel i henhold til art. 78 GDPR.

Produkt tilføjet til ønskeliste
Product added to compare.