Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os Liesegang GmbH, Filial Bücher Rüffer, Holm 19/21, 24937 Flensburg [info@buecher-rueffer.de, telefon: +49 461 1404060] ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et sendt brev eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge modelfortrydelsesformularen nedenfor, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

 

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger, straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt. Undtaget herfra er meromkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, der tilbydes af os.

Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først. Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet.

Vi afholder omkostningerne ved returnering af varerne.

Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

 

For tidligt udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten udløber før tid ved kontrakter om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware (cd'er, dvd'er, BlueRay, cd-rom mv.) i en forseglet pakke, hvis forseglingen er fjernet efter levering.

 

 

 

 

 

 

Eksempel fortrydelsesformular

 

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, skal du kopiere teksten i formularen nedenfor til en e-mail eller et brev og sende den tilbage til os.)

 

 

**************************************************

 

Liesegang GmbH

Filial Bücher Rüffer

Holm 19/21

24937 Flensborg

E-mail: info@buecher-rueffer.de

Telefon: +49 461 1404060

 

·         Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*) / levering af følgende service (*):

 

1.        __________________________________________________________

2.        ______________________________________________________ (*)​(**)

 

·         Bestilt den: __________________ / modtaget den: ____________________(*)

 

·         Forbrugerens navn: __________________________________

 

·         Forbrugerens adresse: _________________________________

 

·         Dato: _____________________

 

·         Forbrugerens underskrift (kun hvis meddelelsen er på papir): _________________________

 

(*) Overstreg det, der ikke er relevant

(**) Angiv eventuelt andre returvarere.

Produkt tilføjet til ønskeliste
Product added to compare.